Wednesday March 16th, 2016 –7.00 p.m. Oriel y Parc, St. Dewi - Impact of Tourism and leisure activities on the National Park and Looking to the Future.

National Park Ranger, Ian Meopham will discuss the conflicts on our beautiful Pembrokeshire Coast National Park, with particular reference to North Pembrokeshire. "Gweithio gyda'n gilydd i sicrhau dyfodol cynaliadwy i anturiaethau yn Sir Benfro"

Bydd Paul Renfro o The Fforwm Arfordirol Sir Benfro hefyd yn amlinellu'r safbwynt gan y Fforwm Arfordirol a thynnu sylw at sut y mae Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro yn gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod y cyfleoedd hamdden a hamdden anhygoel yn Sir Benfro yn cael eu yma am flynyddoedd i ddod. Bydd Paul yn cyffwrdd ar yr hyn y mae'r grŵp wedi cyflawni a'r hyn y maent ar hyn o bryd yn gweithio tuag at.

If you want to learn more about how we can manage and take care of these issues then we look forward to welcoming you to the discussion.