Valero provides a boost to St Brides Pump House refurbishment project


Valero Energy Ltd have donated £500 towards a long-term project by the Friends of Pembrokeshire Coast National Park to refurbish the St Brides Pump House, a major historical asset within the Park.

Bron i ugain mlynedd yn ôl dechreuodd y Cyfeillion brosiect mawr,,en,ar y cyd ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol,,en,i adfer y Pwmp fel canolfan ymwelwyr a dehongli,,en,Cwblhawyd y gwaith yn,,en,ers hynny,,en,mae Tŷ'r Pwmp wedi bod yn agored trwy gydol y flwyddyn ac mae'n atgoffa bwysig i gorffennol Sir Benfro,,en,a fwynheir gan y gymuned leol,,en,Cerddwyr Llwybr yr Arfordir,,en,Gwesteion Castell St Brides ac ymwelwyr eraill i'r ardal,,en,Mae'r Cyfeillion wedi parhau i gadw Tŷ'r Pwmp yn daclus ac adferwyd yr offer pwmp i weithio ynddo,,en,ond mae angen ailwampio sylweddol ar y safle unwaith eto,,en,Mae'r Pump House yn eistedd ychydig uwchben y traeth yn St Brides Haven,,en,yn agos at yr eglwys,,en,ac fe'i hadeiladwyd,,en,fel rhan o estyniad mawr i Gastell St Brides gerllaw i'w ddarparu â dŵr ffres,,en, in conjunction with the National Park Authority, to restore the Pump House as a visitor and interpretation centre. Work was completed in 2002 and, since then, the Pump House has been open all year round and is an important reminder of Pembrokeshire’s past, enjoyed by the local community, Coast Path walkers, St Brides Castle guests and other visitors to the area. The Friends have continued to keep the Pump House tidy and the pump equipment was restored to working order in 2008, but the site is now again in need of significant refurbishment.

The Pump House sits just above the beach at St Brides Haven, close to the church, and was built in 1913 as part of a major extension of nearby St Brides Castle to provide it with fresh water. O dan y Pwmp, mae a,,en,cronfeydd galwyn,,en,wedi'i fwydo gan wanwyn,,en,Cafodd y dŵr hwn ei bwmpio gan beiriant Tangye petrol / paraffin sy'n cael ei danwyddu,,en,wedi ei leoli yn Nhŷ'r Pwmp,,en,am dros hanner milltir ac o lefel y môr i uchder o,,en,traed i ail gronfa uwchben y castell a oedd yn ei dro yn llenwi canran ar do'r castell,,en,Defnyddiwyd y system hon tan ddiwedd y 1960au,,en,gan gynnwys yn ystod y cyfnod pan ddefnyddiwyd y castell fel ysbyty,,en,Yn y pen draw,,en,daeth y Pwmp yn ddiangen ac yn llithro tuag at ddileu,,en,Trosglwyddwyd perchenogaeth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro tra'r oedd y castell ei hun yn gymhleth gwyliau,,en,Mae'r Awdurdod Cyfeillion a'r Parc Cenedlaethol nawr yn ceisio adnewyddu'r adeilad,,en 16,000 gallon reservoir, fed by a spring. This water was pumped by a petrol/paraffin-fuelled Tangye engine, located in the Pump House, for over half a mile and from sea level to a height of 185 feet to a second reservoir above the castle which in turn filled a cistern on the castle roof. This system was used until the late 1960’s, including during the period when the castle was used as a hospital. Eventually, the Pump House became redundant and slipped towards dereliction. Ownership passed to the Pembrokeshire Coast National Park Authority while the castle itself became a holiday complex.

The Friends and the National Park Authority are now seeking to renovate the building, ailosod byrddau dehongli a chynnal cam pellach o adfer ar y peiriannau pwmp hanesyddol,,en,mae angen arian ar gyfer deunyddiau a'r grant gan Valero,,en,Diolchodd Cadeirydd y Cyfeillion i Valero,,en,Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfraniad hael hwn a chydnabyddiaeth o waith ein gwirfoddolwyr y mae'n ei gynnig,,en,Rheolwr Materion Cyhoeddus Melfa Valero Stephen Thornton,,en,Dywedodd,,en,"Mae Tŷ Pwmp St Brides yn ddarn wych o dreftadaeth Sir Benfro,,en,ac mae Valero yn falch iawn o allu cefnogi'r gwaith gwych gan Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro,,en,Yr ymdrechion y maent wedi'u gwneud drosodd,,en,mae blynyddoedd i adnewyddu'r Tŷ Pwmp wedi bod yn aruthrol,,en. This work will be a focus for the efforts of the Friends’ volunteers, both their conservation work party and their small team of dedicated engine enthusiasts. However, funds are needed for materials and the grant from Valero, together with recent legacies to the Friends, provide a substantial part of the money needed to allow refurbishment work to proceed.

Steve Drinkwater, Chair of the Friends thanked Valero: “We are very grateful for this generous contribution and the recognition of the work of our volunteers that it affords”. Valero refinery Public Affairs Manager Stephen Thornton, said, “The St Brides Pump House is a wonderful piece of Pembrokeshire heritage, and Valero is very pleased to be able to support the fantastic work by the Friends of Pembrokeshire Coast National Park. The efforts they have made over 20 years to renovate the Pump House has been tremendous, a thrwy raglen ymgysylltu cymunedol Valero rydym wrth ein bodd gweld y cam nesaf o'r gwaith adfer pwysig hwn yn digwydd. ",,en,Bydd y Pwmp yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd a bydd y Cyfeillion yn cynnal arddangosiadau cyhoeddus o'r injan Tangye hanesyddol rhwng,,en,ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 21ain,,en,Sadwrn Medi 29ain a dydd Sadwrn 27 Hydref,,en,croeso i bawb,,en,Efallai y bydd modd trefnu arddangosiadau ychwanegol ar gyfer grwpiau neu ddigwyddiadau penodol hefyd,,en,Mwy am y Pwmp,,en

The Pump House will remain open to the public and the Friends will be running public demonstrations of the historic Tangye engine between 14:00 and 16:00 on Saturday July 21st, Monday August 27th, Saturday September 29th and Saturday October 27th – all welcome. It may also be possible to arrange additional demonstrations for specific groups or events.

 

More about the Pump House