Dydd Iau 8 Mawrth,,en,Taith Linol Llinell Ridge Preseli,,en,Taith gerdded linol 7.5-milltir ar hyd y Preseli Ridge,,en,via Foel Drygarn,,cy,cig Menyn,,ca,ac y brig Foel Cwmcerwyn,,en,fforddio,,en,y tywydd yn caniatáu,,en,golygfeydd panoramig i bob pwynt y cwmpawd,,en,Gall daith hon hefyd cymryd yn y safleoedd dau o ddamweiniau awyrennau yn yr ardal,,en,a fyddai'n ymestyn y daith i tua,,en,Mae'n ddrwg gennym - dim cŵn,,en,Mae'r daith hon wedi cael ei asesu fel Cymedrol,,en,amseru,,en,Man cyfarfod,,en,mewn maes parcio cyhoeddus yn Rosebush,,en,SN,,en,trowch i'r chwith wrth yr Hen Swyddfa Bost Docynnau / Ffôn,,en,DS,,en,NID,,en,maes parcio Tafarn Sinc,,en,Gan ei fod yn daith gerdded linellol,,en,bydd rhannu ceir i'r dechrau,,en,felly dim mwy na dau o bobl i bob car yn y lle cyntaf,,en,Dylai'r daith orffen cyn,,en,Dewch gêr digonol,,en,dŵr a chinio,,en,ond ffoniwch Chris gydag unrhyw ymholiadau,,en,neu mewn achos o,,en,Rhagolygon tywydd gwael,,en 2018: Preseli Ridge Line Linear Walk

Details: A 7.5-mile linear walk along the Preseli Ridge, via Foel Drygarn, Carn Menyn, and the peak of Foel Cwmcerwyn, affording, weather permitting, panoramic views to all points of the compass. This walk may also take in the sites of two aircraft crashes in the area, which would extend the walk to approx. 8.5 miles. Sorry – no dogs.
This walk has been assessed as Moderate.

Timings & Meeting Point: Meet 10:30 in public carpark at Rosebush. Grid Ref. SN 075 296 (turn left at the Old Post Office/Phone Box, NB. NOT the Tafarn Sinc carpark). As it is a linear walk, there will be car sharing to the start, so no more than two persons per car initially, please. The walk should finish before 1600 hrs. Bring adequate gear, boots, water and lunch. No need to book, but phone Chris with any queries, or in the event of a poor weather forecast.

Lead Organiser: Chris Taylor (01646-600225)