Thursday 5 July 2018: Taith Gerdded Ystafelloedd Castlemartin Gogledd Perimedr,,en,Crëwyd y daith llinol hon ychydig flynyddoedd yn ôl gan y Weinyddiaeth Amddiffyn / PCNPA i ganiatáu cerdded oddi ar y ffordd oddi ar y ffordd,,en,ac mewn mannau,,en,yn,,en,perimedr ogleddol Ystod Gwifren West Tank Castlemartin,,en,Mae'r daith yn cychwyn yn yr hyfryd,,en,traeth gwyllt Freshwater West,,en,yna yn cangenwndirol,,en,gan gymryd golygfeydd i'r gorllewin i'r Ynysoedd,,en,i'r gogledd i'r Preseli,,en,ac i'r de ar draws y Bryniau,,en,Rhoddir cyfle i weld yr Ystod Tanc cyfan mewn safle gwylio a adeiladwyd yn arbennig,,en,a chyda lwc efallai y bydd 'frwydr' tanc ar y gweill,,en,Mewndirol syndod diddorol,,en,hawdd,,en,lefel,,en,cerdded,,en,Nid dyma'r daith y gellir ei drefnu gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol,,en,trwy'r Bryniau ei hun,,en,SORRY,,en,RHIF YDYCH,,en,Pellter,,en,Tua,,en,Gwisgwch esgidiau ac offer priodol,,en,Mae'r daith hon wedi'i raddio fel,,en,Lleoliad cychwyn ac amseru,,en

Details: This linear walk was created a couple of years ago by the MOD/PCNPA to permit off-road walking around, and at places, in, the northern perimeter of Castlemartin West Tank Firing Range. The walk starts at the wonderful, wild Freshwater West beach, then branching inland, taking in views west to the Islands, north to the Preselis, and south across the Range. An opportunity to see the whole Tank Range is afforded at a specially constructed viewing site, and with luck there may be a tank ‘battle’ under way. A surprisingly interesting inland, easy, level, walk. (NB. This is not the walk that can be arranged with National Park Authority, through the Range itself). SORRY, NO DOGS.

Distance: Approximately 7.5-8.0 miles. Wear boots and appropriate gear.

This walk is graded as ‘Easy

Start location and Timing: Cyfarfod ym Maes Parcio NT Bosherston yn Aberystwyth,,en,Cyfeirnod Map yr AO SR,,en,Tâl parcio,,en,ond yn rhad ac am ddim i aelodau'r NT,,en,dod â chardiau aelodaeth NT,,en,Rhannwch y car i Freshwater West i ddechrau cerdded,,en,felly dim ond dau y car yn y lle cyntaf,,en,Bydd ceir yn fferi pobl yn ôl i Bosherston ar ddiwedd y daith,,en,Dylai'r daith orffen erbyn,,en,Dewch â phecyn cinio,,en,dŵr a lluniaeth yn ôl yr angen,,en,Ar ddiwedd y daith, gallwn ymweld â thafarn Bosherston,,en,caffi neu hostel ar-lwybr i Benfro,,en,Arwain,,en,Ymholiadau,,en,Ffôn Chris 0r edrychwch ar y wefan y noson flaenorol,,en,yn achos tywydd garw,,en,neu newid man cychwyn,,en 10:00 hrs. (OS Map reference SR 967 948) Parking charge, but free for NT members (bring NT membership cards). Car share to Freshwater West to commence walk, therefore only two per car initially, please. Cars will ferry people back to Bosherston at the end of the walk. The walk should finish by 15:30 hrs.

Meals:
Bring a packed lunch, water and refreshments as required. At the end of the walk we can visit the Bosherston pub, café or hostelry en-route to Pembroke.

Lead & Queries:
Chris Taylor (01646-600225). Phone Chris 0r check the website the previous evening in case of inclement weather, or a change of starting venue.