Dydd Iau, 16 Chwefror - cerdded gyda Chymdeithas Hanes Hook - 10.00am.

Taith gerdded o dan arweiniad Haydn Garlick – Warden APCAP – (De Sir Benfro) yn yr ardal Hook yn mynd i lawr at yr aber ac heibio i'r gwaith o adfer y Odynnau Calch a gynhaliwyd gan y Cyfeillion.

Cwrdd am 10am ym maes parcio o chwaraeon Hook / tir clwb criced (GR SM 978 114 ), Newton Road,SA62 4NB. Bydd y daith yn tua 3 ½ – 4 milltiroedd, efallai y bydd amodau yn eithaf gwlyb dan draed yn enwedig ar hyd y blaendraeth, felly efallai esgidiau glaw fod yn opsiwn da.

Bydd Cymdeithas Hanes Hook yn bresennol a bydd y digwyddiad yn cael ei ddilyn gan ginio yn y Cottage Inn Llangwm – Bydd y fwydlen yn cael ei e-bostio at Gyfeillion cwpl o wythnosau cyn y daith gerdded, hefyd ar gael ar y diwrnod, a bydd gorchmynion yn cael eu cymryd pan fyddwn yn cyfarfod ym maes parcio – os ydych chi am i aros am ginio. Os gwelwch yn dda yn ei wneud Ni gorchmynion ffôn trwy i drefnydd y digwyddiad Jane Mason ymlaen llaw, a dim angen archebu eich lle.