Saturday, April 23rd 2016, 10.15am , Llwyngwair Manor - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a amp; Gwobrau i Cystadleuaeth Llenyddol ac Arbennig Castell Henllys Ymweliad,,en,Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyfeillion yn cael ei gynnal yn Llwyngwair Manor,,en,am 10.15am,,en,Bydd y gwobrau a gwobrau am Cystadleuaeth Llenyddol Plant yn cael ei gyflwyno gyda'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn syth ar ôl ar,,en,Mae manylion llawn y,,en,Bydd cinio bwffe yn Llwyngwair Manor yn cael ei ddilyn gan ymweliad tywys o amgylch Castell Henllys,,en,Bydd te a chacennau ei weini ar ddiwedd y daith,,en,Diwrnod hyfryd i ddal i fyny â'r hyn sy'n digwydd yn y Cyfeillion a chwrdd phawb eto,,en,Cadarnhewch eich presenoldeb a gadael i'n Trysorydd Howard Williams gwybod os byddwch yn mynychu ac yn dymuno cinio,,en,I gael manylion cyswllt llawn,,en,os gwelwch yn dda cliciwch ar y,,en.

The Friends AGM will be held at Llwyngwair Manor. At 10.15am. the prizes and awards for the Children’s Literary Competition will be presented with the AGM immediately following at 11.00 a.m. Full details of the calling notice and Agenda for the AGM can be seen here.

Buffet lunch at Llwyngwair Manor will be followed by a guided visit around Castell Henllys. Tea and cakes will be served at the end of the tour. A lovely day to catch up with what is going on in the Friends and meet everyone again.

Please attend from 10.15am if you can as it is always good to show our support for the Children who have taken the trouble to enter our literary competition about the National Park.

Please confirm your attendance and let our Treasurer Howard Williams know if you will be attending and would like lunch. For full contact details, please click on the Calling Notice and Agenda.