Saturday 26 May 2018: St. Ymweliad Ty Pump y Brides a chyflwyniad Archaeoleg y Parc Cynhanesyddol,,en,Mae'r pwmp a'r peiriant yn rhedeg eto er budd Cyfeillion,,en,teuluoedd a St,,en,Mae gwesteion Brides a'r adeilad hefyd wedi cael eu hadnewyddu gan y Parc yn ddiweddar,,en,Bydd Chris Taylor wrth law i ddangos aelodau o gwmpas ac ateb unrhyw gwestiynau,,en,bydd yn wych gweld bron,,en,pwmp oed ar waith,,en,Bydd pawb yn cael y cyfle i gael rôl 'ymarferol',,en,ond mae hyn yn olewog,,en,symud peiriannau,,en,ac felly gwnewch yn ofalus,,en,Hoffai Chris sefydlu band bach o aelodau a fyddai'n gallu cynorthwyo gyda'r gwaith cynnal a chadw arferol ac arddangos y cyfleuster,,en,felly siaradwch ag ef os oes gennych ddiddordeb,,en,Ar ôl cwblhau Delun Gibby,,en,archaeolegydd yr APC,,en,yn rhoi cyflwyniad ar Sir Benfro cynhanesyddol,,en

Details: The pump and engine are running again for the benefit of Friends, families and St. Brides guests and the building has also been renovated by the Park recently. Chris Taylor will be on hand to show members around and answer any questions: it’ll be great to see the nearly 100 year old pump in operation. Everyone will have the opportunity to have a ‘hands-on’ role, but this is oily, moving machinery, and so do be careful. Chris would like to set up a small band of members who would be able to assist in the routine maintenance and demonstration of the facility, so talk to him if you are interested.

On completion Delun Gibby, the NPA archaeologist, will give a presentation on prehistoric Pembrokeshire. Mae hyn yn addo bod yn ddiddorol iawn a bydd yn eich helpu i ddeall yn well y cyd-destun y dylech edrych ar ein nifer gyfoethog o safleoedd cynhanesyddol,,en,Bydd y tŷ pwmp ar agor o,,en,Nid oes amser cychwyn bob pen,,en,felly galw heibio ar unrhyw adeg yn y ffenestr honno,,en,Mae angen i'r tŷ pwmpio gau'n agos at,,en,i roi amser i Chris gau a'i wneud i'r cyflwyniad archeolegol sy'n dechrau yn Aberystwyth,,en,am awr,,en,yn yr ystafell wydr yng Nghastell St Brides,,en,Bydd cwpan o de ar gael ar ddechrau'r cyflwyniad,,en,ar gyfer y tŷ pwmp ac Ian Pattinson,,en,am y cyflwyniad archeolegol,,en.

Timings and Meeting Point: The pump house will be open from 13:30 to 16:00. There is no start time per se, so drop in at any time in that window. The pump house needs to close sharp at 16:00 to give Chris time to close up and make it to the archaeological presentation which starts at 16:30, for an hour, in the conservatory at St Brides Castle. There will be a cup of tea available at the start of the presentation.

There is ample car parking at St Brides Castle (SA62 3AL).

Lead Organiser: Chris Taylor (01646 600225) for the pump house and Ian Pattinson (01239 821631) for the archaeological presentation.