Rhoddion ar-lein

* yn golygu maes angenrheidiol.


Darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus:-

DATGANIAD RHODD CYMORTH

Yr wyf yn deall ac yn datgan y byddaf wedi talu neu a fydd dalu swm o Dreth Incwm y DU a / neu                     Treth Enillion Cyfalaf ar gyfer pob blwyddyn (6 Ebrill i 5 Ebrill) sydd o leiaf yn hafal i'r swm y dreth                     bod yr holl elusennau a Chymuned Chlybiau Chwaraeon Amatur (CACSA) i bwy yr wyf yn rhoi y bydd adennill mewn                     yr un flwyddyn ac rwy'n gyfrifol am unrhyw wahaniaeth o'r fath. trethi eraill fel TAW a Threth y Cyngor                     ddim yn gymwys. Bydd FPCNP adennill 25c o dreth ar gyfer pob £ 1 a roddir.

Yr wyf yn datgan y byddaf wedi talu neu a fydd yn talu Treth y DU yn unol â thelerau Cymorth Rhodd Cyllid a Thollau EM                             ac amodau fel y nodir uchod.

Hoffwn FPCNP i adennill treth ar y taliad hwn / yr holl daliadau a wnaed o dan fy archeb sefydlog *