Mae'r ymateb ar ran y Cyfeillion yn cefnogi'r uchelgais i adfer ac adfywio Melin Blackpool a'i amgylchedd cyfagos, ond dod i'r casgliad bod yr effaith ar y dirwedd ehangach, and effects of associated traffic and transport, would adversely affect the quality and special character of the National Park. Read the full response yma.