Ymateb i gais cynllunio Tyddewi Glasfryn Road,,en,Mae cais cynllunio ar gyfer tai a Premier Inn ar ymyl Tyddewi bellach wedi'i gyflwyno i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro,,en,Mae'r cynnig wedi rhannu barn yn lleol ac yn ehangach,,en,Mae FPCNP wedi ysgrifennu ymateb y gellir ei ddarllen,,en

A planning application for housing and a Premier Inn on the edge of St Davids has now been submitted to the Pembrokeshire Coast National Park Authority. The proposal has divided opinion both locally and more widely. FPCNP have written a response which can be read here.