Cynllun Addasu Arfordirol Niwgwl - Ymateb Ffrindiau ',en

Mae'r ymateb yn gwneud rhai sylwadau ar y ddau lwybr mwyaf tebygol (opsiwn 3b, traphont y tu ôl i'r ffordd bresennol, a dewis J, o amgylch y dyffryn ymhellach i'r tir) ac yn mynegi bod yn well ganddynt opsiwn J. Mae'r ymateb llawn yma.