Llythyr oddi wrth AfWDL i Hannah Blythyn,,en,YN,,en,Mae Cadeirydd y Gynghrair ar gyfer Cymraeg Dynodedig Landscapes wedi ysgrifennu at Hannah Blythyn,,en,y Gweinidog newydd dros yr Amgylchedd yn y Cynulliad,,en,ynghylch y grŵp Tirweddau Dyfodol Cymru,,en,Llythyr AfWDL Cadeirydd,,en, AM

The Chairman of the Alliance for Welsh Designated Landscapes has written to Hannah Blythyn, the new Minister for the Environment in the Welsh Assembly, regarding the Future Landscapes Wales group. AfWDL Chairman’s letter