This is Britain’s only Coastal National Park with, as its jewel, 186 miles of spectacular coastal footpath. It is a stunning landscape of rugged cliffs, traethau tywodlyd, aberoedd coediog a bryniau mewndirol gwyllt, a gwarchodfa i fywyd gwyllt.

People belong here too. Maent wedi siapio'r dirwedd ar hyd y canrifoedd, gan adael eu holion ar feddau a chestyll, croesau a bythynnod, quarries and quays. Heddiw mae hwn yn dirlun byw, gweithredol lle mae pobl a natur yn cyd-fyw.

It boasts:-

  • Traethau tywodlyd heb eu difetha
  • Hidden coves and wide estuaries
  • Clogwyni ysblennydd a phorthladdoedd gwahanol
  • Llechweddi creigiog a dyffrynnoedd toreithiog ffrwythlon
  • Gweundiroedd grug agored
  • Ancient woodlands & rich meadows
  • Digonedd o fywyd gwyllt a blodau
  • Ancient monuments & cultural heritage
  • And much more

 

Map accredited to PCNPA.