Policy Overview

 

Ein pwrpas yw cynorthwyo, for the public benefit, ddiogelwch, cadwraeth a gwelliant Parc Cenedlaethol Sir Benfro.

Yn hyn cawn ein tywys gan bwrpas statudol y Parc Cenedlaethol .

Rydym yn gweithredu fel 'cyfaill beirniadol,,en,Rydym yn gweithredu fel ymgynghorai i Lywodraeth Cymru ar faterion sy'n effeithio ar y Parc,,en,i ymgynghori ag aelodau ar issuesto mawr hysbysu aelodau o'r sylwadau a wnaed neu safiadau a gymerwyd,,en’ i Awdurdod y Parc Cenedlaethol wrth iddi weithredu ei swyddogaeth statudol .

Rydym yn gweithredu fel gwarchodwyr dros awdurdodau eraill sydd a'i gweithgareddau yn effeithio'r Parc.

We act as a consultee to the Welsh Government on issues affecting the Park.

We aim …

  • dylanwadu ar benderfynnwyr
  • bod yn rhan o broses ymgynghorol yn arwain at benderfyniadau sydd yn effeithio'r Parc
  • cyflawni canlyniadau drwy berswâd a chydweithio
  • rhoi gwybodaeth i aelodau ar faterion o bwys
  • rhoi gwybodaeth i aelodau o osodiadau a safiadau
  • i gynnal dolenni agos â sefydliadau Perci Cenedlaethol eraill Cymru a chyrff eraill sydd o anian gyffredin.

We are founding members of the Alliance for Welsh Designated Landscapes and the Welsh National Park Societies. We also work with other groups who seek to conserve our countryside.

Local Issues

National Issues

Internal Policy and Protocol