24Medi,,en,Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno datganiad pellach ar ran aelodau,,en,cefnogi cadw'r cyfleuster gan APC gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr,,en,I weld copi llawn o'r llythyr,,en 2017: The Chairman of the Friends submits a further statement on behalf of members, supporting the retention of the facility by the NPA with volunteer support. To see a full copy of the letter, cliciwch yma.