Friends submit their views to the National Park Authority on the various planning applications at Trewern Farm, Felindre Farchog

Mae'r Cyfeillion yn gwneud cyflwyniad i'r Rheolwr Datblygu Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar yr amrywiol geisiadau cynllunio yn Fferm Trewern, Felindre Farchog.

I weld y cyflwyniad yn llawn os gwelwch yn dda cliciwch yma.