19Rhagfyr 2016: Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno llythyr dilynol ynghylch y bwriad i gau Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol Casnewydd. I weld copi llawn o'r llythyr os gwelwch yn dda cliciwch yma.