Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno llythyr o wrthwynebiad i'r cau dau rhedeg Canolfannau Croeso gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. I weld copi llawn o'r llythyr os gwelwch yn dda cliciwch yma.