Cyfeillion yn cyfrannu at gyflwyniad AfNP Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 'Sut byddwch yn mesur cynnydd yn Genedl?'

The Friends made a significant contribution to AfNP Cymru’s response to the Welsh Government on this consultation. To see the full response, os gwelwch yn dda cliciwch yma.