Ffrindiau cyflwyno gwrthwynebiad i'r tyrbinau yn Penybanc Cyf gwynt:14-0838 PA

I gael manylion llawn am lythyr o wrthwynebiad cliciwch FPCNP Objection Penybanc 14-0838