Cyfeillion Gwrthwynebu'r Cais Cynllunio ar gyfer Tyrbinau Gwynt yn Nhrebared, Ceredigion

Mae'r Cyfeillion yn cyflwyno llythyr o Gwrthwynebiad i CS Ceredigion. ar gyfer codi tyrbin gwynt yn Nhrebared gyferbyn Traeth Poppit.

I weld y llythyr o wrthwynebiad, cliciwch yma FPCNP Objection Trebared Ceredigion