Friends contribute to the Alliance's submission to the Pre-consultation Draft Marine Plan.

Mae'r Cyfeillion yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflwyniad y Gynghrair i'r Cynllun Morol Drafft cyn-ymgynghori. Os hoffech weld cyflwyniad hwn yn llawn, os gwelwch yn dda cliciwch yma.