Cyfeillion ymhellach Cyflwyniad i Gwynt Tyrbin Cais yn Hendre Wen

Mae'r Cyfeillion yn gwneud sylwadau pellach ar y cais am dyrbin gwynt arfaethedig yn Hendre Wen. I weld y sylwadau hyn yn llawn os gwelwch yn dda, cliciwch yma.