Sylwadau ar gynnig am dŷ newydd uwchben Aberbach,,en,Dinas Cross,,en,Mae FPCNP wedi gwneud sylwadau ar gais cynllunio i ddymchwel ac ailadeiladu Pont y Meddyg uwchben Aberbach,,en,ger Dinas Cross,,en,Gallwch ddarllen y llythyr,,en, Dinas Cross

FPCNP have commented on a planning application to demolish and rebuild Pont y Meddyg above Aberbach, near Dinas Cross. You can read the letter here.