Children's Annual Literary Competition

** Cliciwch YMA i weld y,,en,a chariad Sir Benfro,,en,Yna byddwch yn greadigol,,en,gystadleuaeth yn agored i unrhyw un o fewn,,en,pwy,,en,Parc Cenedlaethol Sir Benfro,,en,Rydym yn canfasio holl ysgolion lleol i gymryd rhan ac y dyfarnwn 'Tystysgrif Cymeradwyaeth,,en,i bob ysgol sy'n cyflwyno ceisiadau,,en,Mae dau o'r beirniaid yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg,,en,Mae'r ddau grŵp oedran ar gyfer cyflwyniadau yw,,en,yn y CCB Cyfeillion sydd i'w gynnal ym mis Hydref,,en,Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu a bydd datganiadau i'r wasg yn cael ei anfon at bob papur lleol yn dilyn rhoi gwobr,,en 2016 winners! **

 

Aged 9-14 and love Pembrokeshire? Then get creative!

Write a letter, poem or short story, in English or Welsh, inspired by your time in the wonderful Pembrokeshire Coast National Park.

Y 2017-2018 competition is open to anyone within Primary (9-11) neu uwchradd,,en,flynyddoedd ac,,en,mlynedd yn y drefn honno fel ar,,en,gwobrau ariannol,,en,i'w nodi,,en,unrhyw chwaraewr ifanc sydd am ymuno yn cyflwyno llythyr,,en,a dderbyniwyd gan 15 Mehefin,,en,a dylid eu hanfon at,,en,Bydd gwobrau yn cael eu cyflwyno i'r enillwyr yn bersonol,,en,yn y CCB Ffrindiau i'w gynnal yn Hydref 2018,,en,Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu a bydd datganiadau i'r wasg yn cael ei anfon at bob papur lleol yn dilyn rhoi gwobr,,en,Gweler ein Polisi Preifatrwydd isod,,en,Gall y cerddi buddugol yn cael eu gweld yn llawn drwy glicio ar yr enwau perthnasol,,en,Gwobr o £ 60 i Freya Lynch,,en,Ysgol GS Y Garn,,en (12-14) age categories (defined below) who lives in or has visited Pembrokeshire’s National Park.

There are cash prizes for the winners, a bydd y ceisiadau buddugol yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon a gellir eu hargraffu yn ein,,en,cylchgrawn a'u harddangos yn Oriel y Parc,,en,Rydym yn canfasio holl ysgolion lleol i gymryd rhan ac y dyfarnwn 'Tystysgrif Cymeradwyaeth,,en,i bob ysgol sy'n cyflwyno ceisiadau. Mae ein panel o dri beirniad yn cynnwys dau athro un ohonynt yw Pennaeth wedi ymddeol. Mae dau o'r beirniaid yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg,,en,ffawna a threftadaeth ddiwylliannol ein Parc Cenedlaethol prydferth,,en,Mae'r ddau grŵp oedran ar gyfer cyflwyniadau yw,,en,cynradd,,en News&Views magazine and displayed at Oriel y Parc.

We actively canvass all local schools to participate and we award a ‘Certificate of Commendation’ to each school that submits entries. Mae ein panel o dri beirniad yn cynnwys dau athro un ohonynt yn Bennaeth ymddeol. Two of the judges are fluent in both English and Welsh.

Mae'r gystadleuaeth flynyddol ei hyrwyddo gyntaf gan y Cyfeillion 2012 er mwyn ysgogi gwerthfawrogiad a dealltwriaeth ehangach ymhlith y genhedlaeth iau o beth sydd mor arbennig am y dirwedd, fflora, fauna and cultural heritage of our beautiful National Park.

 

Telerau ac Amodau Mynediad

The two age groups for submissions are Primary ac uwchradd,,en,flynyddoedd ac,,en,mlynedd yn y drefn honno fel ar,,en,gwobrau ariannol,,en,i'w nodi,,en,unrhyw chwaraewr ifanc sydd am ymuno yn cyflwyno llythyr,,en,a dderbyniwyd gan 15 Mehefin,,en,a dylid eu hanfon at,,en,Bydd gwobrau yn cael eu cyflwyno i'r enillwyr yn bersonol,,en,yn y CCB Ffrindiau i'w gynnal yn Hydref 2018,,en,Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu a bydd datganiadau i'r wasg yn cael ei anfon at bob papur lleol yn dilyn rhoi gwobr,,en,Gweler ein Polisi Preifatrwydd isod,,en,Gall y cerddi buddugol yn cael eu gweld yn llawn drwy glicio ar yr enwau perthnasol,,en,Gwobr o £ 60 i Freya Lynch,,en,Ysgol GS Y Garn,,en: 9-11 years and 12-14 years respectively as at 31st Awst 2018. Cash prizes (to be specified) am 1st, 2nd ac 3rd yn y drefn honno, yn cael eu dyfarnu i bob un o'r enillwyr ym mhob grŵp. Ni fydd unrhyw ffurflenni cais yn cael eu cyhoeddi; any youngster wishing to enter submits a letter, cerdd neu ddarn o ryddiaith crynhoi yr hyn y mae'n cael ei sy'n gwneud dim ond wirioneddol Barc Cenedlaethol Arfordirol Prydain mor arbennig iddyn nhw. Efallai y byddant yn gwneud llun neu gymryd ffotograff (dewisol) o fewn y Parc Cenedlaethol sy'n darlunio hyn, cyn belled â'i fod yn dod gyda llythyr, cerdd neu ddarn o ryddiaith nodi'r hyn y maent yn ceisio ei bwysleisio am y Parc Cenedlaethol. Unrhyw gofnod, which should be about the Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, should have a relevant title and may be handwritten or typed. It should have the author’s name, dyddiad geni, enw'r ysgol, cyfeiriad cartref a gartref a ffoniwch yr ysgol rhifau ysgrifenedig yn glir ar y,,en,gwrthdroi,,en,cyfeiriad cartref a gartref a ffoniwch yr ysgol rhifau ysgrifenedig yn glir ar y,,en,gwrthdroi,,en reverse. Rhaid i bob cais fod yn received by the 15th June 2018 and should be sent to

FPCNP
Blwch Post 218
Hwlffordd
Sir benfro
SA61 1WR

Bydd gwobrau yn cael eu cyflwyno i'r enillwyr yn bersonol (os yn bosibl) at the Friends AGM to be held in October 2018.

Winners will be notified and Press releases will be sent to all local papers following the prize giving. To this end, entry into the competition implies school and parental consent to publicise the winners on the FPCNP website and/or Facebook page; in FPCNP or related publications and National Park Information Centres. (See our Privacy Policy below)

The parents/guardians of all winners will receive a consent form, which should be signed and returned to the Chairman of the Friends of the PCNP. (His address will be on the consent form.)

 

Privacy Policy

What information do we collect?
We ask for each entrant’s:
• Enw
• Dyddiad Geni
• Enw'r ysgol a rhif ffôn
• Cyfeiriad cartref a rhif ffôn
How do we use this information?
• Mae angen enw'r plentyn ar gyfer adnabod ac ar gyfer y dystysgrif wobr.
• Rydym yn defnyddio dyddiad y plentyn geni yn unig i wirio bod yr ymgeisydd o fewn y terfyn oedran y gystadleuaeth.
• Rydym yn defnyddio enw'r plentyn, school name and age in our publications and/or website or Facebook page in order to publicise the winners of the competition, (eg Sam Jones, Ysgol Bryn y Môr, age 10).
• Mae angen yr enw ysgol / rhif ffôn a chyfeiriad cartref y plentyn / rhif ffôn er mwyn cyfathrebu gyda'r pennaeth a'r rhieni / gwarcheidwaid.
Do we disclose any information to outside parties?
• Nid ydym yn rhannu gwybodaeth gyda phobl o'r tu allan.
• Ni fyddwn byth yn dangos cyfeiriad cartref y plentyn, telephone number or date of birth on any work displayed in an information centre, or in any publication or digital medium.
• Unrhyw ffotograffau a dynnwyd gael ei ddefnyddio yn y wasg leol yn ogystal ag yn y cyfryngau uchod.
Pa gamau a gymerwn i roi cyhoeddusrwydd y Telerau ac Amodau a Pholisi Preifatrwydd?
Mae copi o'r Telerau ac Amodau uchod, along with the Privacy Policy will be sent to each school and to each ex-county entrant when the winners are announced.
Parental or Guardian’s consent
A consent form will be sent to each prizewinner. Acceptance of the prize money and certificate implies acceptance of the Privacy Policy and Terms and Conditions. The signed consent form must be returned to the chairman of the FPCNP by a date two weeks before the prize giving. The signed form must be received by FPCNP in order to receive the prize.