Mae'r Cyfeillion Bydd, os gwêl yn briodol, yn ymateb i ddogfennau ymgynghorol gan unrhyw gorff neu Awdurdod Cynllunio ar faterion a allai effeithio ar y polisi y Parc Cenedlaethol. Er ein bod yn gyffredinol yn ymyrryd â cheisiadau cynllunio unigol, os ystyrir i gael effaith ehangach ar bolisi sy'n effeithio ar y Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd, Efallai y byddwn hefyd yn ystyried cyflwyno gwrthwynebiad. Os ydych yn dymuno i ddilyn unrhyw un o'r ymatebion hyn, os gwelwch yn dda cliciwch ar y dolenni canlynol, fel y bo'n briodol. Nid ydynt yn yn nhrefn yr wyddor, ond yn nhrefn dyddiadau ein hymatebion gyda'r diweddaraf ar y brig.

Cyfeillion Gwrthwynebu'r tyrbinau gwynt yn Penybanc

Ffrindiau cyflwyno gwrthwynebiad i'r tyrbinau yn Penybanc Cyf gwynt:14-0838 PA

I gael manylion llawn am lythyr o wrthwynebiad cliciwch FPCNP Objection Penybanc 14-0838

Cyfeillion ymhellach Cyflwyniad i Gwynt Tyrbin Cais yn Hendre Wen

Mae'r Cyfeillion yn gwneud sylwadau pellach ar y cais am dyrbin gwynt arfaethedig yn Hendre Wen. I weld y sylwadau hyn yn llawn os gwelwch yn dda, cliciwch yma.

Gorffennol Materion Lleol Swyddi

Cyfeillion Ymateb i'r Ymgynghoriad APCAP ar ei Flaenoriaethau i`r Dyfodol:-

I weld y cyflwyniad Cyfeillion yn llawn FPCNP Ymateb i'r Ymgynghoriad Blaenoriaethau APCAP 2014

Cyfeillion Cyflwyno Sylwadau i'r CSP ar Gais Cynllunio ar gyfer Gwynt Terbine yn Hendre Wen, Panteg.

I weld ein cyflwyniad FPCNP_Objection_Hendre_Wen_Panteg

Cyfeillion Cyflwyno Sylwadau i'r APC ar Gais Cynllunio ar gyfer "Graddfa Diwydiannol" adeiladau fferm yn Fferm Felindre, Sain Nicolas.:-

I weld ein gwrthodiad llythyr cefnogi Felindre Sain Nicolas llythyr at Gwyneth Hayward 04 09 14

((Penderfyniad yn awr ohirio tan Ionawr 2015)

Cyfeillion gwrthwynebu Gwynt Tyrbin yn Llanychaer:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn FPCNP_Objection_Turbine at_Llanychaer

Cyfeillion gwrthwynebu Gwynt Tyrbin yn Llandudoch:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn FPCNP_Objection_Turbine at_St.Dogmaels

Cyfeillion Gwrthwynebu Gwynt Tyrbin yn Mathri 1085:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn FPCNP_Objection_to_Wind_Turbine at_Mathry_1085

Cyfeillion Ymateb i Cais am Dau Tyrbinau Gwynt yn Lawrence Tirlenwi:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn FPCNP_Objection to_Turbines at_Lawrence_Landfill

Cyfeillion Ymateb i Cais am Tyrbin Gwynt ym Mhontfaen yng Nghwm Gwaun.

Dylid nodi nad oedd y Cadeirydd na'r Trysorydd (y ddau ohonynt yn datgan diddordeb yn gymdogion i'r ymgeisydd) gymryd unrhyw ran yn yr ymateb hwn. I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn Tyrbin FPCNP_Objection to_Pontfaen_Wind

Cyfeillion Ymateb i Gyngor Sir Penfro i ddau Ceisiadau Cynllunio ar gyfer pob 79 tyrbin gwynt mesurydd y ddau ym Mhen y Banc, Castell Morris:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn Ymateb FPCNP i tyrbin gwynt ar Castell Morris

Cyfeillion Ymateb i Gyngor Sir Penfro i Cais Cynllunio am 34 Tyrbin metr o uchder yn Clegryn:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn Ymateb FfPCSB i'r tyrbin gwynt yn Clegryn

Cyfeillion gwrthwynebu Cais am 5 amseroedd 2.5MW Tyrbinau Gwynt (54m uchder both 100m i flaen y llafn)ar y de dir Valero Olew Refiner, Rhoscrowther, Sir benfro.

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn cliciwch yma.

APCAP CYNLLUNIO CAIS NP-Tir ger Fferm Binchurn Datblygu effaith isel:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn Llythyr FfPCSB o wrthwynebiad ar gyfer fferm binchurn

I weld datganiad FPCNP ar hyn yn llawn Datganiad FfPCSB ar gyfer fferm binchurn

N.B. Ar Apêl yr ​​Arolygydd, ymhlith pethau eraill, cytuno gyda'r farn a fynegwyd gan y Cyfeillion a chafodd yr apêl ei wrthod.

Llythyr FfPCSB o wrthwynebiad i'r Boncath Gwynt Cais Tyrbinau:-

I weld y llythyr o wrthwynebiad yn llawn FfPCSB gwrthwynebiad i Foncath tyrbin gwynt