Mae'r Cyfeillion Bydd, os gwêl yn briodol, yn ymateb i ddogfennau ymgynghorol gan unrhyw gorff neu Awdurdod Cynllunio ar faterion a allai effeithio ar y polisi y Parc Cenedlaethol. Er ein bod yn gyffredinol yn ymyrryd â cheisiadau cynllunio unigol, os ystyrir i gael effaith ehangach ar bolisi sy'n effeithio ar y Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd, Efallai y byddwn hefyd yn ystyried cyflwyno gwrthwynebiad. Os ydych yn dymuno i ddilyn unrhyw un o'r ymatebion hyn, os gwelwch yn dda cliciwch ar y dolenni canlynol, fel y bo'n briodol. Nid ydynt yn yn nhrefn yr wyddor, ond yn nhrefn dyddiadau ein hymatebion gyda'r diweddaraf ar y brig.

FPCNP Llythyr pellach i APC Gwrthwynebu Adeiladau Amaethyddol yn Felindre: Cyf. 15/086

To see the full reasons for this letter of objection which was sent to the NPA on 23 Mawrth, cliciwch yma.

FPCNP GWRTHWYNEBU I TYRBINAU GWYNT ARFAETHEDIG, I'r gogledd o CILIAUWEN: TRECWN: 14/1079/PA

To see the reasons given in full in the letter of objection that was sent on 24 Mawrth 2015, cliciwch yma.

Cyfeillion Cyflwyno sylwadau i Adnoddau Naturiol Cymru ar y Cynllun Drafft MCA

Cyfeillion gyflwyno sylwadau i NRW ar Gynllun MCA Drafft

I weld cynnwys y cyflwyniad hwn os gwelwch yn dda cliciwch FPCNP sylwadau ar Ddrafft MCA Chwefror 2015

Cyfeillion Gwrthwynebu'r Cais Cynllunio ar gyfer Tyrbinau Gwynt yn Nhrebared, Ceredigion

Mae'r Cyfeillion yn cyflwyno llythyr o Gwrthwynebiad i CS Ceredigion. ar gyfer codi tyrbin gwynt yn Nhrebared gyferbyn Traeth Poppit.

I weld y llythyr o wrthwynebiad, cliciwch yma FPCNP Objection Trebared Ceredigion