Mae'r Cyfeillion Bydd, os gwêl yn briodol, yn ymateb i ddogfennau ymgynghorol gan unrhyw gorff neu Awdurdod Cynllunio ar faterion a allai effeithio ar y polisi y Parc Cenedlaethol. Er ein bod yn gyffredinol yn ymyrryd â cheisiadau cynllunio unigol, os ystyrir i gael effaith ehangach ar bolisi sy'n effeithio ar y Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd, Efallai y byddwn hefyd yn ystyried cyflwyno gwrthwynebiad. Os ydych yn dymuno i ddilyn unrhyw un o'r ymatebion hyn, os gwelwch yn dda cliciwch ar y dolenni canlynol, fel y bo'n briodol. Nid ydynt yn yn nhrefn yr wyddor, ond yn nhrefn dyddiadau ein hymatebion gyda'r diweddaraf ar y brig.

Friends Submit a letter to the Inquiry into a proposal for 5 Large Scale Turbines on Land South of Valero Oil Refinery at Rhoscrowther

The Friends submit a letter to the Inspector of the Inquiry into a proposal for 5 large Wind Turbines (100 metres to blade tip) on land South of Valero Oil Refinery at Rhoscrowther.

To see the full letter please, cliciwch yma.

Friends submit a letter of Objection to wind Turbine at Bush Farm Rhosfach Ref: 15/0419/PA

The Friends Submit a letter of objection to the Proposed Wind Turbine at Bush Farm Rhosfach (Cyf: 15/0419/PA)

To see the full letter of objection, cliciwch yma.

 

 

FPCNP submit Representations opposing further development of Agricultural Buildings at Velindre: REF: 15/086

On 6 Gorffennaf 2015, the FPCNP submitted a letter of representation to the Chair of the Development Management Committee of the PCNPA opposing Officers recommendation for approval of further development of Agricultural buildings at Velindre, St Nicholas.

To see the full details of this letter please cliciwch yma.

FPCNP Llythyr at CSP Gwrthwynebu Lleoli Slyri Lagoon yn Felindre: Cyf. 14/1071/PA

To see the full reasons for this letter of objection which was sent to the PCC on 23 Mawrth, cliciwch yma.