Mae'r Cyfeillion Bydd, os gwêl yn briodol, yn ymateb i ddogfennau ymgynghorol gan unrhyw gorff neu Awdurdod Cynllunio ar faterion a allai effeithio ar y polisi y Parc Cenedlaethol. Er ein bod yn gyffredinol yn ymyrryd â cheisiadau cynllunio unigol, os ystyrir i gael effaith ehangach ar bolisi sy'n effeithio ar y Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd, Efallai y byddwn hefyd yn ystyried cyflwyno gwrthwynebiad. Os ydych yn dymuno i ddilyn unrhyw un o'r ymatebion hyn, os gwelwch yn dda cliciwch ar y dolenni canlynol, fel y bo'n briodol. Nid ydynt yn yn nhrefn yr wyddor, ond yn nhrefn dyddiadau ein hymatebion gyda'r diweddaraf ar y brig.

3 Medi 2016 -Friends write to the new Cabinet Secretary of State for the Environment and Rural Affairs re Extending the National Park Boundary out to sea.

On the 3rd September the Chairman wrote to Lesley Griffiths A.M. urging her to consider extending the boundary of the National Park seawards.

To see the full text of the letter, cliciwch yma.

Good News for the Friends and for the National Park – Appeal for 5 turbines at Rhoscrowther turned down.

Some good news on the planning front. The application for 5 turbines at Rhoscrowther (which the Friends objected to) has been turned down following the public inquiry. Mae'r effaith ar y PC yn hanfodol er nad oedd mewn gwirionedd yn y Parc. Er gwybodaeth, Gall copi o'r llythyr penderfyniad gael ei weld yma.

Friends Submit a letter of Support for Visit Pembrokeshire

Following a presentation and request of a letter of support from the Executive of the Friends by representatives of the tourism industry in Pembrokeshire, llythyr o gefnogaeth ar gyfer Ymwelwch a Sir Benfro cytunwyd. I weld y cynnwys y llythyr hwn oedd hefyd yn cynnwys rhai awgrymiadau o ran perthynas y sefydliad newydd â'r amgylchedd, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Friends submit their views to the National Park Authority on the various planning applications at Trewern Farm, Felindre Farchog

Mae'r Cyfeillion yn gwneud cyflwyniad i'r Rheolwr Datblygu Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar yr amrywiol geisiadau cynllunio yn Fferm Trewern, Felindre Farchog.

I weld y cyflwyniad yn llawn os gwelwch yn dda cliciwch yma.