Mae'r Cyfeillion Bydd, os gwêl yn briodol, yn ymateb i ddogfennau ymgynghorol gan unrhyw gorff neu Awdurdod Cynllunio ar faterion a allai effeithio ar y polisi y Parc Cenedlaethol. Er ein bod yn gyffredinol yn ymyrryd â cheisiadau cynllunio unigol, os ystyrir i gael effaith ehangach ar bolisi sy'n effeithio ar y Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd, Efallai y byddwn hefyd yn ystyried cyflwyno gwrthwynebiad. Os ydych yn dymuno i ddilyn unrhyw un o'r ymatebion hyn, os gwelwch yn dda cliciwch ar y dolenni canlynol, fel y bo'n briodol. Nid ydynt yn yn nhrefn yr wyddor, ond yn nhrefn dyddiadau ein hymatebion gyda'r diweddaraf ar y brig.

Friends Comment on Certificate of Lawfulness, Trewern Farm

The Friends responded to the application for a Certificate of Lawfulness for Trewern Farm, Felindre Farchog. Gweler yr ymateb,en yma.

Ffrindiau Cyflwyno Llythyr O ran y Dyfodol CYPC Casnewydd

19Rhagfyr 2016: Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno llythyr dilynol ynghylch y bwriad i gau Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol Casnewydd. I weld copi llawn o'r llythyr os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Friends submit comments on possible proposals at Bluestone.

Cyflwynodd y Cyfeillion llythyr ar gynigion sy'n cael eu hystyried ar gyfer datblygiadau yn y Garreg Las. I weld copi o'r llythyr llawn os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Friends Submit Letter of Objection to Closure of TIC’s

Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno llythyr o wrthwynebiad i'r cau dau rhedeg Canolfannau Croeso gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. I weld copi llawn o'r llythyr os gwelwch yn dda cliciwch yma.