Mae manylion llawn y digwyddiadau yn y mis neu ddau nesaf yn cael eu rhestru isod, but if you want to see what is planned for the coming year, look at our Crynodeb Rhaglen y Digwyddiad.

Canllawiau digwyddiad

  • Mae angen archebu ar gyfer y gall fod yn gyfyngedig rhai digwyddiadau a niferoedd sy'n mynychu, felly cofiwch archebwch yn gynnar, ac os na allwch wedyn yn bresennol, cofiwch canslo trwy ffonio yr arweinydd digwyddiad perthnasol.
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddigwyddiad penodol, cysylltwch â'r arweinydd priodol ar gyfer y digwyddiad.
  • Mae croeso i chi fynychu ein digwyddiadau nad ydynt yn aelodau, rydym wrth gwrs yn gobeithio y byddant yn mwynhau gwneud ffrindiau newydd gyda phobl o'r un anian a dod yn aelodau.
  • Ni chaniateir cŵn fel arfer ar ddigwyddiadau, oni nodir yn benodol fel groesawu cŵn.
  • Cysylltwch â'n Digwyddiadau Cydlynydd, Ian Pattinson (drwy'r Cyswllt dudalen) am wybodaeth gyffredinol bellach neu awgrymiadau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

10 Rhagfyr 2017: Christmas Afternoon Tea and Carol Service

manylion: This year’s Christmas Tea and Carol Service will follow the well-tried and popular procedure. The Tea will take place at St Brides Castle and the Carol Service will follow in St Brides Church. The Service will be taken by Rector of St Brides, Tad Andrew Johnson, with several Friends conducting the readings. There will be no pre-tea activity this year but we intend to put on a Mulled-Wine-and-a-Mince-Pie social after the Carol Service at Dylan’s Restaurant in St Brides Castle (18:00 – 20:00) with Christmas cheer aplenty!

Friends attending the tea are requested to bring cakes, savouries and sandwiches.

Information Needed Ahead of the day:

(1) Are you a small mince-pie specialist? If so please make yourself known to Caroline!
(2) We need to know approximate numbers if the social is to happen so let Ian Pattinson know.

Amseru a Man Cyfarfod: Tea will start at 15:30 and run to 16:45 and the carol Service will start at 17:00 and last approximately 45 minutes. There is ample car parking at St Brides Castle (SA62 3AL) and again at St Brides Church for those who wish to drive the short distance between the two.The social will take place between 18:00 ac 20:00

Trefnydd Arweiniol: Ian Pattinson (01239 821631) is coordinating the event as a whole but Caroline Potter (01646 636341) is organising the tea.

18 Ionawr 2018: Ymweliad â Sunderland Ymddiriedolaeth Cychod Hedfan Boat Canolfan Dreftadaeth,,en,Taith o gwmpas y Ganolfan Dreftadaeth i weld hyn cwch eiconig hedfan Ail Ryfel Byd a oedd yn darparu gwasanaeth sterling o'r fath yn y frwydr i amddiffyn ein harfordir a gosgordd,,en,A sgwrs gan Stuart Berry,,en,Rheolwr y Ganolfan Dreftadaeth,,en,Bydd tâl o £ 3 i dalu am y cyflwyniad,,en,Cyfarfod yng Nghapel Iard Longau Frenhinol,,en,Meyrick Owen Way,,en,SA72 6WS,,ar,Mae'r daith a chyflwyniad dechrau ar,,en,ond bydd y ffreutur ar agor ychydig cyn hynny ar gyfer lluniaeth coffi a golau ar gyfer y rhai sydd am ei,,en,Ni fydd Prydau ar gael,,en

manylion: A tour of the Heritage Centre to see this iconic WWII flying boat which provided such sterling service in the struggle to protect our coast and convoys. And a talk by Stuart Berry, Heritage Centre Manager. There will be a £3 charge to cover the presentation.

Amseru a Man Cyfarfod: Meet at the Royal Dockyard Chapel, Meyrick Owen Way, Doc Penfro, SA72 6WS. The tour and presentation start at 13:30 but the cafeteria will be open shortly before that for coffee and light refreshments for those who want it. Meals will not be available.

Trefnydd Arweiniol: Ian Pattinson (01239 821631)

26 Ionawr 2018: Taith Gerdded Bae Angle,,en,taith gerdded milltir,,en,ar ffyrdd tawel a llwybrau llwybr yr arfordir,,en,o amgylch Penrhyn Angle gogleddol,,en,cymryd mewn barn ein harbwr ardderchog,,en,sy'n cwmpasu hanes a datblygiadau modern diweddaraf,,en,Ar gyfer y rhai dueddol,,en,wedyn o bosibl yn ymweld â dafarn leol ar gyfer bwyd a lluniaeth,,en,Gwisgwch esgidiau cerdded da,,en,dillad digonol a dillad tywydd gwlyb,,en,Dewch â chinio pecyn a diod,,en,Chris ffôn ar gyfer unrhyw fanylion pellach,,en,neu mewn achos o ragolygon y tywydd gwael,,en,dim cŵn,,en,Mae'r daith hon wedi cael ei hasesu fel 'Easy',,en,ym Maes Parcio Traeth West Angle,,en,SM,,en,Amcangyfrif gorffen ar,,en,Chris,,en,Rose Taylor,,en

manylion: A 4.5 mile walk, on quiet roads and coast path tracks, around the northern Angle Peninsula, taking in views of our marvellous harbour, covering history and the latest modern developments. For those inclined, afterwards possibly visiting a local hostelry for food and refreshment.
Wear good walking boots, adequate clothing and wet weather gear. Bring packed lunch and drink. Phone Chris for any further details, or in the event of a poor weather forecast. Sorry – no dogs.

This walk has been assessed as ‘Easy’.

Amseru a Man Cyfarfod: 10:30 at West Angle Beach Car Park. Grid Ref: SM 824 033. Estimated finishing at 13:00/30 hrs

Trefnydd Arweiniol: Chris & Rose Taylor (01646 600225).

7 Chwefror 2018: Cyflwyniad ar Brosiectau Ynni Morol Cymru,,en,Cyflwyniad Noson o Ynni Morol Cymru sy'n gweithredu amryw o brosiectau ar draws arfordir Sir Benfro,,en,gweithio'n agos gyda APCAP,,en,Nod Ynni Morol yw gwneud Cymru yn arweinydd mewn cynhyrchu ynni morol cynaliadwy a bydd y cyflwyniad hwn yn anelu i roi gwybod i ni beth mae hynny'n ei olygu a sut y maent yn gobeithio ei gyflawni,,en,Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy ddolen hon,,en,mwy o faterion,,fr,Lleoliad yn i'w cadarnhau,,en

manylion: An evening presentation from Marine Energy Wales which runs a number of projects across the coast of Pembrokeshire, working closely with PCNPA. Marine Energy’s aim is to make Wales the leader in sustainable marine energy generation and this presentation will aim to inform us what that means and how they hope to achieve it. More information is available through this link. www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk.

Amseru a Man Cyfarfod: 19:00 - 20:00 plus questions. Venue is tbc.

Trefnydd Arweiniol: Ian Pattinson (01239 821631)