Mae'r rhain yn ddigwyddiadau sydd wedi gorffen,,en,fed Medi yn Neuadd Bentref Uzmaston,,en,Bydd y sgwrs darluniau gan Alan Mason yn dechrau am 7.30pm,,en.

Thursday 5 July 2018: Taith Gerdded Ystafelloedd Castlemartin Gogledd Perimedr,,en,Crëwyd y daith llinol hon ychydig flynyddoedd yn ôl gan y Weinyddiaeth Amddiffyn / PCNPA i ganiatáu cerdded oddi ar y ffordd oddi ar y ffordd,,en,ac mewn mannau,,en,yn,,en,perimedr ogleddol Ystod Gwifren West Tank Castlemartin,,en,Mae'r daith yn cychwyn yn yr hyfryd,,en,traeth gwyllt Freshwater West,,en,yna yn cangenwndirol,,en,gan gymryd golygfeydd i'r gorllewin i'r Ynysoedd,,en,i'r gogledd i'r Preseli,,en,ac i'r de ar draws y Bryniau,,en,Rhoddir cyfle i weld yr Ystod Tanc cyfan mewn safle gwylio a adeiladwyd yn arbennig,,en,a chyda lwc efallai y bydd 'frwydr' tanc ar y gweill,,en,Mewndirol syndod diddorol,,en,hawdd,,en,lefel,,en,cerdded,,en,Nid dyma'r daith y gellir ei drefnu gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol,,en,trwy'r Bryniau ei hun,,en,SORRY,,en,RHIF YDYCH,,en,Pellter,,en,Tua,,en,Gwisgwch esgidiau ac offer priodol,,en,Mae'r daith hon wedi'i raddio fel,,en,Lleoliad cychwyn ac amseru,,en

Details: This linear walk was created a couple of years ago by the MOD/PCNPA to permit off-road walking around, and at places, in, the northern perimeter of Castlemartin West Tank Firing Range. The walk starts at the wonderful, wild Freshwater West beach, then branching inland, taking in views west to the Islands, north to the Preselis, and south across the Range. An opportunity to see the whole Tank Range is afforded at a specially constructed viewing site, and with luck there may be a tank ‘battle’ under way. A surprisingly interesting inland, easy, level, walk. (NB. This is not the walk that can be arranged with National Park Authority, through the Range itself). SORRY, NO DOGS.

Distance: Approximately 7.5-8.0 miles. Wear boots and appropriate gear.

This walk is graded as ‘Easy

Start location and Timing: Cyfarfod ym Maes Parcio NT Bosherston yn Aberystwyth,,en,Cyfeirnod Map yr AO SR,,en,Tâl parcio,,en,ond yn rhad ac am ddim i aelodau'r NT,,en,dod â chardiau aelodaeth NT,,en,Rhannwch y car i Freshwater West i ddechrau cerdded,,en,felly dim ond dau y car yn y lle cyntaf,,en,Bydd ceir yn fferi pobl yn ôl i Bosherston ar ddiwedd y daith,,en,Dylai'r daith orffen erbyn,,en,Dewch â phecyn cinio,,en,dŵr a lluniaeth yn ôl yr angen,,en,Ar ddiwedd y daith, gallwn ymweld â thafarn Bosherston,,en,caffi neu hostel ar-lwybr i Benfro,,en,Arwain,,en,Ymholiadau,,en,Ffôn Chris 0r edrychwch ar y wefan y noson flaenorol,,en,yn achos tywydd garw,,en,neu newid man cychwyn,,en 10:00 hrs. (OS Map reference SR 967 948) Parking charge, but free for NT members (bring NT membership cards). Car share to Freshwater West to commence walk, therefore only two per car initially, please. Cars will ferry people back to Bosherston at the end of the walk. The walk should finish by 15:30 hrs.

Meals:
Bring a packed lunch, water and refreshments as required. At the end of the walk we can visit the Bosherston pub, café or hostelry en-route to Pembroke.

Lead & Queries:
Chris Taylor (01646-600225).

Wednesday 27 June 2018: Pembroke Castle and Pembroke Dock Tours

Details: In a change to the original programme, this double header consists of a guided tour around Pembroke Castle (10:30 – 11:30), followed by free time to explore and have a picnic lunch in the grounds (there is also a cafe if you prefer). We will then need to make our separate ways to Pembroke Dock for about 12:45 where we will receive a second guided tour, this time by Ted Goddard, a Naval Dockyard expert from the Sunderland Heritage Trust who will show us what remains of the old Naval Dockyard. This second tour will start at 13:15. There is a cafe at the Sunderland Trust and it is good to support the charity, so have yourselves a cup of tea(!)

Costs: The Friends will cover the cost of both guides and half of the entry fee into Pembroke Castle. So individual members will need to pay only £3 (adults) or £2.50 (Seniors) entry on the day. Please bring the right change and pay Ian Pattinson when we meet. Non members will need to pay £6 (adults) or £5.50 (Seniors).

Meeting Point: 10:15 at the entrance to Pembroke Castle, or if you only want to visit Pembroke Dock, meet at the Sunderland Trust Heritage Centre at about 12:45 for a 13:15 start.

Lead Organiser: Ian Pattinson (01239 821631)

Enter the 2018 Children’s Literary Competition

The closing date is fast approaching – 15th June – so do encourage your youngsters to enter, with prizes up to £60.

Read the Terms and Conditions and Privacy Policy here.

Poster Cymraeg

Thursday 7 June 2018: Broad Haven to Druidstone Walk

Details: Margaret Sandland will take us on a 6 mile stroll from Broad Haven to Druidstone Haven, via Belmont, and then, after lunch, we will return along the coastal path taking in some of the best of our coastline with fine views out to Skomer and Ramsey and an abundance of wild flowers, and enjoy plentiful stories of smugglers, wreckers, pirates and Revenue men along the way.

Bring a picnic.

This walk has been assessed as ‘Easy‘.

Timings and Meeting Point: The walk will start at 10:30 from the main car park at Broad Haven (it’s free, apparently but bring some change just in case!). Note there are two car parks in Broad Haven. Use the one to the North at grid reference SM 8630 1402.

Lead Organiser: Margaret Sandland (01437 731163)