FPCNP Llythyr pellach i APC Gwrthwynebu Adeiladau Amaethyddol yn Felindre: Cyf. 15/086

To see the full reasons for this letter of objection which was sent to the NPA on 23 Mawrth, cliciwch yma.

FPCNP GWRTHWYNEBU I TYRBINAU GWYNT ARFAETHEDIG, I'r gogledd o CILIAUWEN: TRECWN: 14/1079/PA

To see the reasons given in full in the letter of objection that was sent on 24 Mawrth 2015, cliciwch yma.

Cyfeillion Gwrthwynebu'r Cais Cynllunio ar gyfer Tyrbinau Gwynt yn Nhrebared, Ceredigion

Mae'r Cyfeillion yn cyflwyno llythyr o Gwrthwynebiad i CS Ceredigion. ar gyfer codi tyrbin gwynt yn Nhrebared gyferbyn Traeth Poppit.

I weld y llythyr o wrthwynebiad, cliciwch yma FPCNP Objection Trebared Ceredigion

Cyfeillion Gwrthwynebu'r tyrbinau gwynt yn Penybanc

Ffrindiau cyflwyno gwrthwynebiad i'r tyrbinau yn Penybanc Cyf gwynt:14-0838 PA

I gael manylion llawn am lythyr o wrthwynebiad cliciwch FPCNP Objection Penybanc 14-0838