Friends contribute to AfNP Cymru’s Manifesto for AM’s & Prospective AM’s in the forthcoming Assembly Elections

Mae'r Cyfeillion yn gwneud cyfraniad sylweddol at gynhyrchu Maniffesto y Gynghrair. I weld y Maniffesto, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Friends contribute to AfNP Cymru’s submission to Welsh Government’s consultation on ‘How you Measure a Nation’s Progress?’

The Friends made a significant contribution to AfNP Cymru’s response to the Welsh Government on this consultation. To see the full response, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Friends submit their views to the National Park Authority on the various planning applications at Trewern Farm, Felindre Farchog

Mae'r Cyfeillion yn gwneud cyflwyniad i'r Rheolwr Datblygu Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar yr amrywiol geisiadau cynllunio yn Fferm Trewern, Felindre Farchog.

I weld y cyflwyniad yn llawn os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Friends contribute to AfNP Cymru’s submission to Welsh Government’s consultation on improving access to the outdoors for responsible recreation

The Friends made a significant contribution to AfNP Cymru’s response to the Welsh Government on this consultation.

To see the full response, os gwelwch yn dda cliciwch yma.