18 January 2018: Visit to Pembroke Dock Heritage Centre – Sunderland Flying Boat

Details: Ar ôl cyflwyniad byr gan Stuart Berry,,en,Rheolwr y Ganolfan Dreftadaeth,,en,byddwn yn derbyn taith dywys o gwmpas y Ganolfan Dreftadaeth,,en,gan un o'r gwirfoddolwyr,,en,gweld hyn cwch eiconig hedfan Ail Ryfel Byd a oedd yn darparu gwasanaeth sterling o'r fath yn y frwydr i amddiffyn ein harfordir a gosgordd,,en,am fap,,en,Mae digon o barcio yn union y tu allan i'r Ganolfan Dreftadaeth,,en,Bydd y cyflwyniad yn dechrau am,,en,a bydd y daith yn para tua,,en,munud yn dibynnu ar gwestiynau,,en,Wedi hynny,,en,Bydd Cyfeillion yn rhydd i gerdded o gwmpas y Ganolfan Dreftadaeth am gyhyd ag y maent yn dymuno,,en,Nid oes unrhyw bartïon eraill sy'n ymweld â'r Ganolfan Dreftadaeth y diwrnod hwnnw ac felly bydd gwirfoddolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau drwy gydol y cyfan ein hymweliad,,en, the Heritage Centre Manager, we will receive a guided tour of the Heritage Centre, by one of the volunteers, to see this iconic WWII flying boat which provided such sterling service in the struggle to protect our coast and convoys. There will be a £3 charge to cover the presentation.

Timings and Meeting Point: Meet at the Royal Dockyard Chapel, Meyrick Owen Way, Pembroke Dock, SA72 6WS. Click here for a map.

There is plenty of parking immediately outside of the Heritage Centre.

The introduction will commence at 13:30 and the tour will last about 40 minutes depending upon questions. Thereafter, Friends will be free to walk around the Heritage Centre for as long as they wish. There are no other parties visiting the Heritage Centre that day and so Volunteers will be available to answer any questions throughout the entirety of our visit.

Bydd y caffi ar agor cyn ac yn ystod yr ymweliad am goffi hunan-gyllido a lluniaeth ysgafn ar gyfer y rhai sydd am ei,,en,Ni fydd Prydau ar gael ar ddiwrnod yr ymweliad,,en. Meals will not be available on the day of the visit.

Lead Organiser: Ian Pattinson (01239 821631)

Future Landscape Wales Update

Mae ein Swyddog Polisi Lleol,,en,Gus Stott,,en,wedi ysgrifennu adroddiad ar gyflwr presennol y prosiect Tirweddau Dyfodol Cymru a hanes y tu ôl iddo,,en,Gallwch ddarllen yr adroddiad,,en,yma,,en,Dyfodol Diweddariad Tirlun Cymru,,en,Diweddariad cymru Tirwedd yn y dyfodol,,en,Mae ein Swyddog Polisi Lleol,,en,Gus Stott,,en,wedi ysgrifennu adroddiad ar gyflwr presennol y prosiect Tirweddau Dyfodol Cymru a hanes y tu ôl iddo,,en,Gallwch ddarllen yr adroddiad,,en,yma,,en,Dyfodol Diweddariad Tirlun Cymru,,en,Diweddariad cymru Tirwedd yn y dyfodol,,en, Gus Stott, has written a report on the current state of the Future Landscapes Wales project and the history behind it. You can read the report here.

Cynhadledd Cymdeithasau Parciau Cenedlaethol,,en,cenedlaethol gynhadledd cymdeithasau parciau 2017,,en 2017

 

Jane Mason represented FPCNP at the National Parks annual conference in October, hosted by the Friends of the New Forest. You can find a summary of the conference on their website, and read here Jane’s notes (made at the time; she apologises for any inaccuracies or omissions) on the various presentations which included Persuading People to your cause in a Post-Truth Society and National Parks under Pressure. The presentation slides are also available.

The future of Newport National Park Information Centre

24Medi,,en,Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno datganiad pellach ar ran aelodau,,en,cefnogi cadw'r cyfleuster gan APC gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr,,en,I weld copi llawn o'r llythyr,,en,cliciwch yma,,en,Mae dyfodol Casnewydd Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol,,en,canolfan wybodaeth parc cenedlaethol newport dyfodol,,en,Medi,,en,Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno datganiad pellach ar ran aelodau,,en,cefnogi cadw'r cyfleuster gan APC gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr,,en,I weld copi llawn o'r llythyr,,en,cliciwch yma,,en 2017: The Chairman of the Friends submits a further statement on behalf of members, supporting the retention of the facility by the NPA with volunteer support. To see a full copy of the letter, click here.