Ar gyfer newidiadau diweddaraf yn Rhaglen Digwyddiadau, Cliciwch Yma || Ar gyfer newidiadau diweddaraf mewn Newyddion Parti Gwaith, Cliciwch Yma

FPCNP GWRTHWYNEBU I TYRBINAU GWYNT ARFAETHEDIG, I'r gogledd o CILIAUWEN: TRECWN: 14/1079/PA

To see the reasons given in full in the letter of objection that was sent on 24 Mawrth 2015, cliciwch yma.

Cyfeillion Cyflwyno sylwadau i Adnoddau Naturiol Cymru ar y Cynllun Drafft MCA

Cyfeillion gyflwyno sylwadau i NRW ar Gynllun MCA Drafft

I weld cynnwys y cyflwyniad hwn os gwelwch yn dda cliciwch FPCNP sylwadau ar Ddrafft MCA Chwefror 2015

Cyfeillion Gwrthwynebu'r Cais Cynllunio ar gyfer Tyrbinau Gwynt yn Nhrebared, Ceredigion

Mae'r Cyfeillion yn cyflwyno llythyr o Gwrthwynebiad i CS Ceredigion. ar gyfer codi tyrbin gwynt yn Nhrebared gyferbyn Traeth Poppit.

I weld y llythyr o wrthwynebiad, cliciwch yma FPCNP Objection Trebared Ceredigion

Cyfeillion Gwrthwynebu'r tyrbinau gwynt yn Penybanc

Ffrindiau cyflwyno gwrthwynebiad i'r tyrbinau yn Penybanc Cyf gwynt:14-0838 PA

I gael manylion llawn am lythyr o wrthwynebiad cliciwch FPCNP Objection Penybanc 14-0838