Ar gyfer newidiadau diweddaraf yn Rhaglen Digwyddiadau, Cliciwch Yma || Ar gyfer newidiadau diweddaraf mewn Newyddion Parti Gwaith, Cliciwch Yma

Dyfodol Diweddariad Tirlun Cymru,,en,Mae ein Swyddog Polisi Lleol,,en,wedi ysgrifennu adroddiad ar gyflwr presennol y prosiect Tirweddau Dyfodol Cymru a hanes y tu ôl iddo,,en,Gallwch ddarllen yr adroddiad,,en

Our Local Policy Officer, Gus Stott,,en,Derrick Setchell,,en,Carolyn Owen,,en,Ian,,en,Malcolm White,,en,Ian,,en,Judith Cole,,en,Ian Pattinson,,ro,Gus Stott,,en,Derrick Setchell,,en,Carolyn Owen,,en,Ian,,en,Malcolm White,,en,Ian,,en,Judith Cole,,en,Ian Pattinson,,ro, has written a report on the current state of the Future Landscapes Wales project and the history behind it. You can read the report yma.

Cynhadledd Cymdeithasau Parciau Cenedlaethol,,en,Jane Mason cynrychioli FPCNP yng nghynhadledd flynyddol y Parciau Cenedlaethol ym mis Hydref,,en,a gynhaliwyd gan y Cyfeillion y New Forest,,en,Gallwch ddod o hyd crynodeb o'r gynhadledd ar eu,,en,a darllen yma,,en,Nodiadau Jane,,en,ar y gwahanol gyflwyniadau a oedd yn cynnwys,,en,Perswadio pobl at eich achos mewn Cymdeithas Ôl-Truth,,en,Parciau Cenedlaethol o dan Bwysau,,en 2017

 

Jane Mason represented FPCNP at the National Parks annual conference in October, hosted by the Friends of the New Forest. You can find a summary of the conference on their website, and read here Jane’s notes (made at the time; she apologises for any inaccuracies or omissions) on the various presentations which included Persuading People to your cause in a Post-Truth Society ac National Parks under Pressure. Y presentation slides are also available.

Mae dyfodol Casnewydd Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol,en

24Medi,,en,Cadeirydd y Cyfeillion yn cyflwyno datganiad pellach ar ran aelodau,,en,cefnogi cadw'r cyfleuster gan APC gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr,,en,I weld copi llawn o'r llythyr,,en 2017: The Chairman of the Friends submits a further statement on behalf of members, supporting the retention of the facility by the NPA with volunteer support. To see a full copy of the letter, cliciwch yma.

10 Rhagfyr 2017: Christmas Afternoon Tea and Carol Service

manylion: This year’s Christmas Tea and Carol Service will follow the well-tried and popular procedure. The Tea will take place at St Brides Castle and the Carol Service will follow in St Brides Church. The Service will be taken by Rector of St Brides, Tad Andrew Johnson, with several Friends conducting the readings. There will be no pre-tea activity this year but we intend to put on a Mulled-Wine-and-a-Mince-Pie social after the Carol Service at Dylan’s Restaurant in St Brides Castle (18:00 – 20:00) with Christmas cheer aplenty!

Friends attending the tea are requested to bring cakes, savouries and sandwiches.

Information Needed Ahead of the day:

(1) Are you a small mince-pie specialist? If so please make yourself known to Caroline!
(2) We need to know approximate numbers if the social is to happen so let Ian Pattinson know.

Amseru a Man Cyfarfod: Tea will start at 15:30 and run to 16:45 and the carol Service will start at 17:00 and last approximately 45 minutes. There is ample car parking at St Brides Castle (SA62 3AL) and again at St Brides Church for those who wish to drive the short distance between the two.The social will take place between 18:00 ac 20:00

Trefnydd Arweiniol: Ian Pattinson (01239 821631) is coordinating the event as a whole but Caroline Potter (01646 636341) is organising the tea.