Y Parc

Y Parc

 

Mae hyn yn unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain gyda, as its jewel, 186 miles of spectacular coastal footpath. It is a stunning landscape of rugged cliffs, traethau tywodlyd, aberoedd coediog a bryniau mewndirol gwyllt, a gwarchodfa i fywyd gwyllt.

Mae pobl yn perthyn yma hefyd. Maent wedi siapio'r dirwedd ar hyd y canrifoedd, gan adael eu holion ar feddau a chestyll, croesau a bythynnod, chwareli a cheiau. Heddiw mae hwn yn dirlun byw, gweithredol lle mae pobl a natur yn cyd-fyw.

It boasts:-

  • Traethau tywodlyd heb eu difetha
  • Cildraethau cudd a aberoedd eang
  • Clogwyni ysblennydd a phorthladdoedd gwahanol
  • Llechweddi creigiog a dyffrynnoedd toreithiog ffrwythlon
  • Gweundiroedd grug agored
  • Mae coetiroedd hynafol & dolydd cyfoethog
  • Digonedd o fywyd gwyllt a blodau
  • Henebion hynafol & treftadaeth ddiwylliannol
  • A llawer mwy