Sut allwch chi helpu?

Gallwch Chi Helpu Drwy…

 

  • ddod yn aelod, os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod, a chefnogi elusen gwerth chweil hwn,,en,ac annog eich teulu a'ch ffrindiau i ddod yn aelodau,,en,annog eich hoff fusnesau lleol i ymuno fel,,en,a chymryd rhan mewn gwaith cadwraeth,,en,neu ystyried gadael cymynrodd i Gyfeillion i'w galluogi i barhau i helpu i ofalu am y Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro,,en,gwybod i ni am unrhyw faterion sy'n peri pryder i chi o fewn y Parc,,en,digwyddiadau a materion sy'n effeithio ar eich Parc Cenedlaethol neu gadwraeth yn helpu partïon gwaith,,en, and encouraging your family and friends to become members
  • encouraging your favourite local business to join as a business member
  • joining one of our partïon gwaith and becoming involved in conservation work
  • cyfrannu erthyglau i 'News & Views’
  • lending your expertise to our Executive Committee or Policy team
  • joining the 100 Club
  • making a donation or consider leaving a legacy to the Friends to enable them to continue to help to look after the Pembrokeshire Coast National Park
  • informing us of any matters that concern you within the Park

Os ydych am wybod mwy am unrhyw un o'n waith y Pwyllgor, events and issues affecting your National Park or help conservation work parties, use our Cysylltwch â Ni ffurflen.