Digwyddiadau, Teithiau Cerdded a Sgyrsiau

 

Digwyddiadau, Teithiau Cerdded & Sgyrsiau

 

Rydym yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau sy'n cynnwys:-

 • Ymweliadau tywys i fannau o ddiddordeb arbennig nid bob amser ar gael i'r cyhoedd yn gyffredinol
 • Teithiau cerdded tywysedig mewn gwahanol rannau o'r Parc
 • Sgyrsiau ar faterion cyfredol gan arbenigwyr yn eu meysydd penodol

Mae ein rhaglen o deithiau cerdded, sgyrsiau ac ymweliadau yn …

 • Cyfrannu at ddealltwriaeth a mwynhau nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
 • Yn fudd aelodaeth gwerthfawr gyda chyfleoedd i ymweld â llefydd o ddiddordeb nid bob amser ar agor i'r cyhoedd a chlywed siaradwyr arbenigol ar faterion cyfoes.

Mae'r rhaglen fel arfer yn cynnwys hanner dwsin neu fwy o ddigwyddiadau bob blwyddyn ac mae wedi cynnwys ymweliadau â ….

 • Ynysoedd Sir Benfro
 • Purfa Olew Sir Benfro
 • Gorsaf Bad Achub Dinbych y Pysgod
 • Castell Trefdraeth
 • Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Mae'r Mynydd Gwefru yn Eryri

Mae nifer o deithiau cerdded tywysedig…

 • Ar hyd y Llwybr Arfordir Parc Cenedlaethol
 • Dros y Preselau
 • I “The Witches Cauldron” Drewyddel ger
 • Around Ramsey Island
 • From St. Brides and many more

Sgyrsiau ar…

 • Newid yn yr Hinsawdd
 • Archaeoleg Ddiwydiannol
 • Bywyd Gwyllt a'r fflora gwych & ffawna y Parc Cenedlaethol
 • Mae Arfordir Sir Benfro ac o'r nifer o adar môr ar ein hynysoedd

Many of these talks, some of which are delivered on a regular pre-arranged basis for a specific purpose such as the HPB at St. Brides, are accompanied by some amazing and unique photography taken by experts in their field

Teithiau cwch…..

 • I'r rhannau uchaf y Daucleddau
 • O amgylch Sgomer ar noson o haf

We warmly welcome non-members to our events hoping they will join the Friends and enjoy future occasions by making new friendships with like-minded people. But do please remember because of the constraints in size of some of the venues, Efallai y niferoedd sy'n mynychu fod yn gyfyngedig, felly mae bob amser yn ddoeth i archebu yn gynnar.

Os ydych yn dymuno gweld yr amrywiaeth lawn o fathau o ddigwyddiadau a drefnwyd dros ychydig o flynyddoedd, cliciwch ar Digwyddiadau Gorffennol

I weld rhestr lawn o ddigwyddiadau sydd ar y gweill, cliciwch ar Rhaglen Digwyddiadau yn y Dyfodol