Dydd Sadwrn, 8 Ebrill 2017 - Oriel Y Parc - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal 26 ar ddydd Sadwrn, 8Ebrill 2017 yn Oriel y Parc, St Davids, o 10.15am.

Ar ôl cinio bwffe, bydd dewis o weithgareddau:

  • Taith gerdded gydag Ian Pattinson (am 3 milltiroedd, esgidiau & dillad glaw sydd eu hangen)
  • Mae taith dywys o Eglwys Gadeiriol Tyddewi
  • Sgwrs ddarluniadol am y Parc Cenedlaethol gan Steve Drinkwater

Gweler y galw Rhybudd i gael manylion llawn a thaliadau am fwyd ac ati, a nodi eich bod yn gofyn i hysbysu Peter Heard o flaen llaw os ydych yn mynychu.

The FPCNP accounts for the year ending 31st August 2016 Gellir gweld yma, and for the full detailed minutes of the 2016 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, os gwelwch yn dda cliciwch yma.