Dydd Mercher, 28 Medi - 7.15 - 8.45 pm - Caws a amp; digwyddiad rhwydweithio Gwin,en - Harbwr Abergwaun

Dydd Mercher 28fed Medi 2016 7:15 - 8:45pm – Noson Caws a Gwin - Lab Ocean, Harbwr Abergwaun, Wdig, SA64 0DE

Fel rhan o'n hymgyrch barhaus i ddod i adnabod ein haelodau yn well a beth y maent am eu gweld gan y Cyfeillion, byddwn yn cynnal yr ail o dair noson Caws a Gwin yng Ngogledd y Sir. Y cyfarfod diwethaf o'r fath, a ystyriwyd (gan y rhai sy'n mynychu) i'w llwyddiant mawr ei gynnal yn y nghanol y Sir yn Hwlffordd.

These evenings are intended for members to attend whether for the entire event or on a drop in and drop out basis.

Nid oes angen cadarnhad er y byddai o gymorth i'r arlwyo os oeddech yn gallu rhoi gwybod i Ysgrifennydd. Anfonir e-bost hefyd yn cael ei ddosbarthu.
If you live in the Haverfordwest area and were unable to attend the July Haverfordwest Cheese and Wine event, Mae croeso i chi ddod draw i achlysur hwn neu'r trydydd digwyddiad o'r fath yn y Neuadd y Dref Penfro i'w gynnal ar chi 18 Hydref. Gweler rhybudd ar wahân.