22 July 2017: A Maritime Extravaganza Walk to Mynydd Dinas and then around Dinas Island

MEETING LOCATION: Meet 10am at roadside parking area below and directly East of Mynydd Dinas (Grid Reference SN01653700) Wear sturdy footwear.

EVENT: Mae hon yn Digwyddiad dwy-leoliad dechrau ar Fryniau Carningli edrych dros fae Abergwaun a Threfdraeth ac yna ar ôl taith gerdded fer i fwynhau'r golygfeydd,,en,byddwn yn neidio yn ôl i mewn i geir ac yn gyrru i Pwllgwaelod,,en,maes parcio am ddim gyda thoiledau,,en,i ddechrau cerdded taith gylchol o amgylch Ynys Dinas,,en,pellteroedd,,en,milltir a,,en,milltiroedd,,en,Cymerwch picnic gyda chi,,en,Bydd hwn yn gyfle i fwynhau golygfeydd arfordirol trawiadol a chlywed rhai o chwedlau morwrol gorau Sir Benfro o fôr-ladron a difetha'n ac ychydig o ddarnau eraill a darnau,,en, we will jump back into cars and drive to Pwllgwaelod (free car park with toilets) to begin walk a circular walk around Dinas Island.

Distances: 1 mile and 3.5 miles. Take a picnic with you. This will be an opportunity to enjoy stunning coastal views and hear some of Pembrokeshire’s finest maritime tales of pirates and wreckers and a few other bits and pieces. Mae'r dafarn Morwyr Diogelwch yn iawn wrth ymyl y maes parcio ar ddiwedd y daith gerdded ar gyfer y rhai sydd am fwynhau tot o rym cyn gwrs pennu ar gyfer y cartref,,en,ARWEINWYR,,en,Tim Sims-Williams ac Ian Pattinson,,en,y ddau unwaith rhuthro Swyddogion Llynges ifanc - ac yn awr nid yn eithaf mor ifanc ond yn dal yn iawn rhuthro,,en,TALIADAU,,en,hollol rhad ac am ddim,,en,Am ragor o wybodaeth am hyn 'sioe morwrol',,en!

LEADERS: Tim Sims-Williams and Ian Pattinson, both once dashing young Naval Officers – and now not quite so young but still very dashing!

CHARGES: Completely free.

For further information on this ‘maritime extravaganza’, please contact Ian Pattinson (01239 821631).