Taith ar hyd NEWYDD YN LLWYBR TROED DALE,,en,gyda'r cyfle ychwanegol i ymweld â'r Digwyddiad Gerddi Dale Agored,,en,taliadau perthnasol,,en,er budd y gronfa adfer to Church Dale,,en,a hefyd y ganolfan Treftadaeth Dale,,en,rhad ac am ddim,,en,yn ystod y prynhawn,,en,DYDDIAD,,en,am 11am,,en,cymryd awr a hanner,,en,Cwrdd ym maes parcio Dale,,en,a gwisgo esgidiau cryfion,,en,Cŵn ar dennyn yn croesawu,,en,DIGWYDDIAD,,en,Cyfle i brofi'r gwych,,en,newydd,,en,dair milltir,,en,llwybr cylchol,,en,a grëwyd yn ddiweddar ar gyfer cerddwyr drwy ymdrechion y Cyfeillion,,en,Dydd Mawrth Partïon Gwaith,,en,ar y cyd â Grŵp Amgylchedd Dale Parc Cenedlaethol PC a,,en,Mae'r daith yn cynnwys golygfeydd arfordirol a mewndirol gwych,,en,llawer o fanylion hanesyddol,,en,fflora diddorol coetir a ffawna a gwybodaeth am sut a pham y mae'r llwybr newydd ei chreu,,en,ARWEINYDD,,en,a Wynn,,ms,ceidwad Parc Cenedlaethol sy'n gyfrifol am yr ardal,,en, with the additional opportunity to visit the Dale Open Gardens Event (charges applicable, in aid of the Dale Church roof restoration fund) and also the Dale Heritage centre (free) during the afternoon.

DATE: Dydd Sadwrn, 1st July 2017 at 11am, approximately 3 milltiroedd, taking one and a half hours. Meet in Dale car park (SA62 3RE,ar) and wear sturdy footwear. Dogs on leads welcome.

EVENT: A chance to experience the superb, new, three mile, circular route, recently created for walkers through the efforts of the Friends’ Tuesday Work Parties, in conjunction with the PC National Park and the Dale Environment Group. The walk includes fantastic coastal and inland views, many historical details, interesting woodland flora and fauna and information on how and why the new path was created.

LEADER: Dan Wynn, National Park ranger responsible for the area, a oedd yn ymwneud yn helaeth yn sefydlu'r llwybr newydd,,en,Dan wedi gweithio i,,en,mlynedd fel ceidwad ar arfordir ar draws y DU,,en,Mae gwyliwr adar brwd,,en,ganddo angerdd am reoli tirweddau ar gyfer bywyd gwyllt a diddordeb cryf mewn cadwraeth forol a materion cysylltiedig,,en,fel llygredd plastig a dros bysgota,,en,Un o'i brif recreations yw i redeg ar hyd llwybr yr arfordir,,en,felly gall fod wedi fflachio heibio i chi pan fyddant allan yn cerdded,,en,Hefyd yn Dale o,,en,DALE AGORED GARDENS DIGWYDDIAD,,en,Cyfle i gael golwg o gwmpas rhannau o Dale sydd fel arfer 'waharddedig',,en,Bydd oddeutu dwsin o gerddi i archwilio,,en,gyda'r cyfle i gael te hufen blasus yn Neuadd y Coroni,,en,Bydd tocynnau ar gael yn y Neuadd a'r gerddi,,en. Dan has worked for 5 years as a ranger on the coastline across the UK. A keen bird watcher, he has a passion for managing landscapes for wildlife and a strong interest in marine conservation and related issues, such as plastic pollution and over fishing. One of his chief recreations is to run along the coast path, so he may have flashed past you when out walking!

Also in Dale from 2 – 6pm: DALE OPEN GARDENS EVENT
A chance to have a look around parts of Dale that are normally ‘out of bounds’. There will be around a dozen gardens to explore, with the opportunity to have a delicious cream tea in the Coronation Hall. Tickets will be available in the Hall and the gardens. Elw i fynd tuag at gronfa adfer y to Church Dale,,en,Ni chaniateir cŵn mewn gerddi,,en,Mae rhai yn hygyrch i gadeiriau olwyn,,en,Am ragor o wybodaeth am hyn 'Diwrnod allan yn Dale',,en,cysylltwch â Caroline Potter,,en. No dogs allowed in gardens. Some are wheelchair accessible.

For further information on this ‘Day out in Dale’, please contact Caroline Potter (01646 636341).