18 January 2018: Visit to Pembroke Dock Heritage Centre - Sunderland Flying Boat

Details: Ar ôl cyflwyniad byr gan Stuart Berry,,en,Rheolwr y Ganolfan Dreftadaeth,,en,byddwn yn derbyn taith dywys o gwmpas y Ganolfan Dreftadaeth,,en,gan un o'r gwirfoddolwyr,,en,gweld hyn cwch eiconig hedfan Ail Ryfel Byd a oedd yn darparu gwasanaeth sterling o'r fath yn y frwydr i amddiffyn ein harfordir a gosgordd,,en,am fap,,en,Mae digon o barcio yn union y tu allan i'r Ganolfan Dreftadaeth,,en,Bydd y cyflwyniad yn dechrau am,,en,a bydd y daith yn para tua,,en,munud yn dibynnu ar gwestiynau,,en,Wedi hynny,,en,Bydd Cyfeillion yn rhydd i gerdded o gwmpas y Ganolfan Dreftadaeth am gyhyd ag y maent yn dymuno,,en,Nid oes unrhyw bartïon eraill sy'n ymweld â'r Ganolfan Dreftadaeth y diwrnod hwnnw ac felly bydd gwirfoddolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau drwy gydol y cyfan ein hymweliad,,en, the Heritage Centre Manager, we will receive a guided tour of the Heritage Centre, by one of the volunteers, to see this iconic WWII flying boat which provided such sterling service in the struggle to protect our coast and convoys. There will be a £3 charge to cover the presentation.

Timings and Meeting Point: Meet at the Royal Dockyard Chapel, Meyrick Owen Way, Pembroke Dock, SA72 6WS. Click here for a map.

There is plenty of parking immediately outside of the Heritage Centre.

The introduction will commence at 13:30 and the tour will last about 40 minutes depending upon questions. Thereafter, Friends will be free to walk around the Heritage Centre for as long as they wish. There are no other parties visiting the Heritage Centre that day and so Volunteers will be available to answer any questions throughout the entirety of our visit.

Bydd y caffi ar agor cyn ac yn ystod yr ymweliad am goffi hunan-gyllido a lluniaeth ysgafn ar gyfer y rhai sydd am ei,,en,Ni fydd Prydau ar gael ar ddiwrnod yr ymweliad,,en. Meals will not be available on the day of the visit.

Lead Organiser: Ian Pattinson (01239 821631)