10 December 2017: Christmas Afternoon Tea and Carol Service

Details: This year’s Christmas Tea and Carol Service will follow the well-tried and popular procedure. The Tea will take place at St Brides Castle and the Carol Service will follow in St Brides Church. Bydd y Gwasanaeth yn cael eu cymryd gan y Rheithor Sain Ffraid,,en,Tad Andrew Johnson,,en,gyda nifer o ffrindiau sy'n cynnal yr darlleniadau. Ni fydd unrhyw weithgaredd cyn te eleni ond rydym yn bwriadu i roi ar Cynnes-Gwin-ac-a-Mins-Pie cymdeithasol ar ôl i'r Gwasanaeth Carolau ym Mwyty Dylan yng Nghastell Sain Ffraid,,en,â'r Nadolig hwyl aplenty,,en,Gofynnir Ffrindiau mynychu'r te i ddod cacennau,,en,bwydydd sawrus a brechdanau,,en,Gwybodaeth Hangen Cyn y dydd,,en,Wyt ti,,en,arbenigwr mins-pei bach,,en, Father Andrew Johnson, with several Friends conducting the readings. There will be no pre-tea activity this year but we intend to put on a Mulled-Wine-and-a-Mince-Pie social after the Carol Service at Dylan’s Restaurant in St Brides Castle (18:00 – 20:00) with Christmas cheer aplenty!

Friends attending the tea are requested to bring cakes, savouries and sandwiches.

Information Needed Ahead of the day:

(1) Are you a small mince-pie specialist? Os felly gwnewch eich hun yn hysbys i Caroline,,en,Mae angen i ni wybod rhifau bras os yw'r cymdeithasol yn digwydd felly gadewch Ian Pattinson gwybod,,en,,,en,Te yn dechrau ar,,en,ac yn rhedeg i,,en,a bydd y Gwasanaeth carolau yn dechrau am,,en,ac yn para tua,,en,cofnodion,,en,Mae digonedd o le parcio yng Nghastell Sain Ffraid,,en,SA62 3AL,,ar,ac eto yn Eglwys St Brides ar gyfer y rhai sydd am yrru'r pellter byr rhwng y two.The cymdeithasol yn digwydd rhwng,,en!
(2) We need to know approximate numbers if the social is to happen so let Ian Pattinson know.

Timings and Meeting Point: Tea will start at 15:30 and run to 16:45 and the carol Service will start at 17:00 and last approximately 45 minutes. There is ample car parking at St Brides Castle (SA62 3AL) and again at St Brides Church for those who wish to drive the short distance between the two.The social will take place between 18:00 and 20:00

Lead Organiser: Ian Pattinson (01239 821631) is coordinating the event as a whole but Caroline Potter (01646 636341) is organising the tea.